Ako vložiť heslo do systému Windows, odstráňte ho a vynulujte, ak ho náhle zabudnete

Poznámka: Pri väčšine pokynov v tomto článku musíte použiť lokálny účet systému Windows s právami správcu.

Ako vložiť heslo do počítača so systémom Windows

Ak majú ostatní ľudia prístup k vášmu počítaču, je rozumné chrániť systém Windows heslom. Vaše nastavenia a údaje budú teda bezpečné: bez zvláštnych vedomostí ich nikto nebude môcť zobraziť ani zmeniť. Systém Windows vás pri zapnutí počítača, pri zmene účtu alebo po ukončení režimu hibernácie zobrazí výzvu na zadanie hesla.

Ako vložiť heslo do systému Windows 10

Ako vložiť heslo do systému Windows 10

 1. Otvorte “Štart” → “Nastavenia” (ikona ozubeného kolieska) → “Účty” → “Možnosti prihlásenia”.
 2. Kliknite na tlačidlo “Pridať” v časti “Heslo”.
 3. Vyplňte polia podľa výziev systému a kliknite na tlačidlo “Dokončiť”.

Ako dať heslo na Windows 8.1, 8

 1. Na pravom bočnom paneli kliknite na položku “Možnosti” (ikona ozubeného kolieska) → “Zmeniť nastavenia počítača”. V okne, ktoré sa otvorí, zvoľte možnosť “Účty” (alebo “Používatelia”) a potom položku “Možnosti prihlásenia”.
 2. Kliknite na tlačidlo “Vytvoriť heslo”.
 3. Vyplňte polia, kliknite na tlačidlo “Ďalej” a “Hotovo”.

Ako dať heslo na Windows 7, Vista, XP

 1. Otvorte “Štart” → “Ovládací panel” → “Používateľské kontá”.
 2. Vyberte požadovaný účet a kliknite na tlačidlo “Vytvoriť heslo” alebo kliknite na “Vytvoriť heslo pre váš účet”.
 3. Vyplňte polia pomocou systémových výziev a kliknite na tlačidlo “Vytvoriť heslo”.

Ako odstrániť heslo pri prihlasovaní do systému Windows akejkoľvek verzie

Ako odstrániť heslo pri prihlasovaní do systému Windows akejkoľvek verzie

Ak outsideri nemajú fyzický prístup k počítaču, môže byť lepšie zakázať ochranu. Tým sa eliminuje potreba zadávať heslo vždy, keď je systém spustený.

 1. Použite kombináciu klávesov Windows + R a zadajte príkazový riadok netplwiz (alebo ovládanie userpasswords2, ak prvý príkaz nefunguje). Stlačte kláves Enter.
 2. V okne, ktoré sa otvorí, vyberte účet v zozname, pre ktorý chcete heslo odstrániť, a zrušte začiarknutie položky “Vyžadovať meno používateľa a heslo”. Kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zadajte heslo, potvrďte ho a kliknite na tlačidlo OK.

Systém Windows nepožiada o heslo, kým sa počítač nezapne. Ale ak si uzamknúť obrazovku (klávesov Windows + L), odhlásiť alebo počítač prejde do režimu spánku, na displeji sa bude aj naďalej požadovať heslo.

Ak je voľba “musí zadať užívateľské meno a heslo” nebudú k dispozícii alebo si neželáte, aby vypnúť a úplne odstrániť heslo systému Windows, skúste iný spôsob pre skúsenejších užívateľov.

Ak chcete tak urobiť, otvorte sekciu správy účtu jedným z pokynov na začiatku tohto článku.

Ak otvorená časť hovorí, že používate online profil spoločnosti Microsoft (zadanie e-mailu a hesla), zakážte ho. Potom použite systémové výzvy na vytvorenie lokálneho profilu, ale počas procesu nevyplňte polia s heslami.

Po vypnutí účtu Microsoft už systém nebude synchronizovať vaše nastavenia a súbory na rôznych počítačoch. Niektoré aplikácie môžu odmietnuť prácu.

Ak je v ponuke správy účtu lokálny profil spočiatku aktívny, jednoducho zmeňte aktuálne heslo a ponechajte prázdne polia pre nové heslo.

Ak vymažete staré heslo, systém ho nikdy nepožiada, kým nezadáte nový.

Ako odstrániť heslo pri ukončení režimu spánku

Ak pri spustení systému Windows zakážete žiadosť o heslo, systém ho môže ešte požiadať o prebudenie. Túto funkciu však môžete deaktivovať samostatne pomocou týchto pokynov.

Ako odstrániť heslo pri prebudení Windows 10, 8.1, 8, 7 a Vista

Ako odstrániť heslo pri prebudení Windows 10, 8.1, 8, 7 a Vista

 1. Na vyhľadávacom paneli systému Windows zadajte príkaz “Napájanie” a kliknite na odkaz nachádzajúci sa v sekcii s rovnakým názvom. Alebo ho nájdite ručne prostredníctvom ovládacieho panela.
 2. Kliknite na položku “Požiadať o heslo pri prebudení”, potom na “Zmeniť nastavenia, ktoré nie sú k dispozícii teraz” a začiarknite možnosť “Nepýtať sa na heslo”.
 3. Uložte zmeny.

Ako odstrániť heslo pri prebudení systému Windows XP

 1. Otvorte sekciu “Ovládací panel” → “Napájanie”.
 2. V zobrazenom okne otvorte kartu “Rozšírené” a zrušte začiarknutie políčka “Vyžiadanie hesla pri ukončení z pohotovostného režimu”.
 3. Uložte zmeny.

Ako obnoviť heslo v systéme Windows akejkoľvek verzie

Ak zabudnete heslo a nemôžete sa prihlásiť do lokálneho profilu administrátora systému Windows, nemusíte preinštalovať operačný systém. Existuje jednoduchšia cesta: obnovte ochranu heslom. K tomu budete potrebovať iný počítač, jednotku USB a bezplatný nástroj na obnovenie hesla.

Vytvorte zavádzací USB flash disk na inom počítači

Ako obnoviť heslo v systéme Windows akejkoľvek verzie

 1. Stiahnite si inštalačný program Lazesoft Recover My Password na ľubovoľnom počítači.
 2. Spustite stiahnutý súbor a vykonajte inštaláciu.
 3. Pripojte USB flash disk k počítaču. Ak je to potrebné, vytvorte kópiu súborov uložených na nej, pretože všetky informácie budú potrebné vymazať.
 4. Otvorte program Lazesoft Recover My Password, kliknite na položku Burn Bootable CD / USB Disk Now! a vytvorte zavádzací USB flash disk pomocou výziev programu.

Spustite počítač pomocou jednotky USB flash

 1. Vložte pripravenú jednotku USB do počítača, heslo, z ktorého ste zabudli.
 2. Zapnite (alebo reštartujte) počítač a hneď ako sa spustí, kliknite na prepínač na nastavenia systému BIOS. Zvyčajne ide o F2, F8, F9 alebo F12 – závisí od výrobcu zariadenia. Najčastejšie sa na obrazovke počas spustenia systému BIOS zobrazí požadované tlačidlo.
 3. V ponuke systému BIOS prejdite na oddiel Boot boot, ak vás systém ihneď nepresmeroval.
 4. V sekcii Zavádzanie najskôr nainštalujte USB flash disk do zoznamu zariadení, ktoré sa objavia na obrazovke. Ak neviete, ako to urobiť, rozhliadnite sa – mali by ste tu mať niekoľko tipov o správe.
 5. Uložte zmeny.

Ak je systém BIOS chránený aj heslom, ktoré nepoznáte, nemôžete resetovať ochranu heslom systému Windows pomocou nástroja Lazesoft Recover My Password.

Možno, namiesto klasického systému BIOS uvidíte modernejšie grafické rozhranie. Okrem toho aj v rôznych starších verziách systému BIOS sa môžu nastavenia líšiť. V každom prípade však poradie akcií bude približne rovnaké: prejdite do ponuky Boot boot, vyberte zdroj požadovanej jednotky USB a uložte zmeny.

Potom by mal počítač načítať z jednotky flash, ktorá je napísaná na nástroj Lazesoft Recover My Password.

Obnovte heslo v nástroji Lazesoft Recover My Password

 1. Vyberte položku Lazesoft Live CD (EMS Enabled) a stlačte kláves Enter.
 2. Obnovte heslo pre svoj účet pomocou nástrojov Lazesoft Recover My Password.
 3. Reštartujte počítač.

Po týchto krokoch systém Windows prestane požadovať staré heslo a môžete špecifikovať nový pomocou pokynov na začiatku článku.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 1