Hur man skriver ett uttalande korrekt

Varför ansökningar behövs

För att få jobb eller lämna henne, få ett pass och ett intyg från skatten, ordna en skilsmässa och ta ett lån, du behöver ett officiellt dokument. Ett sådant dokument är oftast ett uttalande – ett enkelt sätt att bekräfta din avsikt skriftligen.

Formen av vissa applikationer är enhetliga. Men de flesta kan skrivas godtyckligt. Det är sant att det finns vissa krav på registrering här också – en tradition har utvecklats. Bara om sådana krav och det kommer ett tal.

Hur man ansöker

Ansökan kan skrivas för hand eller tryckas på A4-ark. I vissa fall måste ansökan skrivas på en särskild blankett. Till exempel när du skickar in dokument för pass eller för registrering av IP.

Även om du skriver in programmet på datorn, måste du skriva ut din egen handskriven signatur efter utskrift. Utan det anses dokumentet ogiltigt.

Allmänna regler för registrering

De allmänna kraven på skriftliga överklaganden framgår av federal lag nr 59 “om förfarandet för att överväga överklaganden från medborgare i Ryska federationen”. Baserat på det, liksom från allmänt accepterade affärsmetoder, består ansökan av fem krav:

 1. Information om adressaten och sökanden.
 2. Namn på dokumentet.
 3. Formulering av en förfrågan eller ett förslag.
 4. Datum för inlämning.
 5. Signatur.

Hur man skriver en ansökan: krav

Information om adressaten och sökanden

I övre högra hörnet måste du ange vem den här ansökan är avsedd för och i själva verket vem den är.

Destination Information

Eftersom ansökan är ett officiellt dokument skriver vi det inte bara till en person från gatan, utan till en tjänsteman. Därför måste vi ange:

 1. Mottagarens inlägg.
 2. Organisationens namn.
 3. Hans namn, patronymic och efternamn.

Adressatens namn och titel ska skrivas i det aktuella fallet (vi ställer frågan “till vem?”). Till exempel, regissören Petrov eller rektor Ivanova.

Information om sökanden

I informationen om sökanden är det vanligtvis nog att ange ditt namn och efternamn. Vid behov kan du lägga till en indikation på position eller status. Vi anger dessa data i det genitiva fallet (frågar oss “från vem?”).

Det finns ofta tvist om huruvida det är nödvändigt att lägga förpositionen “från” på sökandens linje. Så, hur korrekt: “Ivanova Maria” eller “från Ivanova Maria”? Båda alternativen är acceptabla.

En traditionell form skriver utan preposition. Men försök att läsa hela meningen – ett antal namn och efternamn låter ganska förvirrande. Med förevändning av ett sådant problem uppstår inte: det är omedelbart klart vem och från vem.

Dokumentets namn

Det verkar som att det svåra är att bara skriva ett “uttalande”. Men här finns det några nyanser. Den vanligaste frågan: med ett stort eller litet brev för att skriva detta ord? Det finns tre möjliga varianter av skrivning.

1. Med en liten bokstav i början av raden och med en prick efter ordet

Hur man skriver en ansökan: namnet på dokumentet

Det traditionella registreringssättet. I det här fallet anses informationen om adressaten och sökanden och dokumentets namn ett förslag.

2. Med en bokstav utan punkt i slutet

Hur man skriver en ansökan: namnet på dokumentet

När du skriver ordet “uttalande” i mitten av arket blir det hela dokumentets titel. Och samma regel gäller för andra rubriker: första bokstaven är stor, och i slutändan finns ingen punkt.

3. Huvudbokstäver utan punkt i slutet

Hur man skriver en ansökan: namnet på dokumentet

Här gäller samma regel som i föregående stycke. I mitten – titeln på dokumentet, så är punkten i slutet inte nödvändigt. Denna variant av skrivning brukar hittas om texten skrivs på en dator och inte skrivs för hand.

Formulering av en begäran, klagomål eller förslag

Den här delen börjar med en röd linje. Du skriver uttalandet för ett visst syfte och är här för att förklara vad exakt du vill ha från adressaten. Beskriv orsaken till överklagandet, din förfrågan, argument.

Ordalydelsen är inte begränsad till några regler, men folkspråk här kommer att se ut ur sin plats.

Försök att följa den officiella affärsstilen. Uttrycka dina tankar helt enkelt och kortfattat.

För att motivera giltigheten av din förfrågan kan du bifoga ytterligare dokument till ansökan och hänvisa till dem i den här delen.

Ansökningsdatum

Vanligtvis anges anmälningsdatum omedelbart efter det att formuleringen av ansökan har formulerats och justerats till vänster.

Hur man skriver en ansökan: Ansökningsdatum

Datumet kan också anges direkt efter dokumentets namn.

Hur man skriver en ansökan: inlämningsdatum

namnteckning

Signaturen på applikationen läggs alltid manuellt, även om allt annat du har utfärdat på datorn. Den justeras till höger.

Prover av uttalanden

Från teorin, låt oss fortsätta att öva och överväga funktionerna i att arkivera de vanligaste applikationerna.

Ansökan om anställning

Enligt lagen behöver du inte skriva en ansökan om anställning. Men ibland kan du bli ombedd att skriva den för rapportering eller datainsamling för att skapa en arbetsordning baserad på detta dokument.

Hur man skriver en ansökan om anställning

Adressaten kan vara chef för organisationen eller chefen för personalavdelningen. Ange i ansökans text den potentiella positionen och anställningsdatumet.

Dessutom kan du lista de dokument som du lämnar in tillsammans med ansökan: TIN, arbetsregisterbok, intyg om obligatorisk pensionsförsäkring, diplom, militärregistreringsdokument.

Ansökan om regelbunden betald ledighet

Det är en förfrågan att tillhandahålla en årlig betald semester. Ansökan ska skrivas om din organisation inte har ett semesterschema eller om ditt schema är planerat för fel tid i schemat.

Ansökan om regelbunden betald ledighet

Ansökan om ledighet måste lämnas in två veckor före dagen för det påstådda upphävandet.

Ansökan om mammaledighet

Detta uttalande är skrivet av kvinnor innan de lämnar mammaledighet. Texten indikerar nödvändigtvis varaktigheten av ledigheten, enligt datumen från sjukhusbladet för kvinnornas samråd. Förresten borde den senare bifogas ansökan.

Hur man skriver en mammaledighet ansökan

Ansökan om semester på egen bekostnad

I det här fallet frågar arbetstagaren om några dagar utan betalning. Ytterligare dokument kan bifogas ansökan, vilket bekräftar att administrativ ledighet är verkligen nödvändig.

Hur man skriver en semesteransökan på egen bekostnad

När du ska ta några kompensationer, till exempel, av familjeskäl, måste du också skriva en ansökan om ledighet utan lön. Det andra alternativet är att skriva en ansökan om en ledig dag på grundval av betald ledighet.

Ansökan om uppsägning

Arbetstagaren ber om uppsägning av anställningsavtalet mellan honom och arbetsgivaren. Av anledningarna kan du ange att denna uppsägning i vilo, efter överenskommelse mellan parterna eller i egen vilja, utan att arbeta bort. Om nyanser av den behöriga utformningen av ansökan om uppsägning från Layfhaker finns en separat artikel.

Hur man skriver en ansökan om uppsägning

Ansökan om akademisk ledighet

Akademisk ledighet beviljas i undantagsfall: av hälsoskäl, svåra familjeförhållanden eller andra orsaker. Därför bör ansökan inte bara be om ledighet, utan också förklara varför det är för dig.

Ange tillgången på ytterligare dokument. Till exempel certifikat från sjukhuset.

Hur man skriver en ansökan om akademisk semester

Ansökan om överföring till en annan fakultet

När en elev överförs från en fakultet till en annan, är det vanligtvis akademisk skuld på grund av skillnader i utbildningsprogram. Därför måste din ansökan utöver begäran om överföring innehålla ett löfte att överlämna alla saknade krediter och tentor.

Hur man skriver en ansökan om överföring till en annan fakultet

Uttalande till polisen

Om du blir vittne eller offer för ett brott måste du genast informera polisen om det. Och det är bättre att inte skjuta upp saken på lång sikt: att hitta den skyldige i tidens gång och bevisa sin skuld blir svårare.

En ansökan till polisen kan lämnas antingen muntligt eller skriftligt.

Det betyder att du inte behöver skriva ett uttalande själv. Du behöver bara gå till närmaste polisstation och prata om händelsen till tulltjänstemannen. Han kommer att göra ett protokoll, som du bara måste skriva under.

Men om du av en eller annan anledning inte kan gå till avdelningen, gör själv klagomålet. I det här fallet måste du överväga följande punkter.

 1. Som adressat för ansökan ange namn, patronymic och efternamn för polisens chef (om möjligt, skriv hans position och rang).
 2. Anonyma applikationer accepteras inte för överväganden. Så du måste inte bara ange ditt namn, utan också bostadsadressen och kontakttelefonen.
 3. I huvuddelen måste du noggrant och i så stor detalj beskriva händelserna: tid, plats, omständigheter av brottsligheten (antalet brottslingar, sekvensen av deras handlingar). Om du plötsligt blir offer för ett rån, beskriv vad som stulits från dig och ange värdet på den stulna egendomen.
 4. I slutet av ansökan ange kärnan i dina krav. Till exempel att spåra brottslingar och ta dem till straffrättsligt ansvar.

Beslutet om ansökan görs inom tre dagar. Men i undantagsfall kan termen överföras i 10 eller 30 dagar. I slutet av denna tid inleder polisen antingen ett ärende eller fattar beslut om vägran. I det senare fallet kan vägran överklagas på åklagarmyndigheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 44 = 53