Ako prepnúť Android do núdzového režimu a prečo je to potrebné

Po prvé, je potrebné stručne sa zamyslieť nad tým, prečo potrebujete bezpečný režim. Ako viete, Android bol vždy známy svojou demokraciou a umožňoval používateľom takéto akcie, ktoré nie sú povolené iným systémom. Pomocou softvéru od tretích strán alebo ručným editovaním systémových súborov môžete zmeniť vzhľad a správanie operačného systému bezkonkurenčne. Niekedy však za takýto zásah musíte platiť.

Ak v dôsledku zmien, ktoré ste vykonali alebo kvôli práci nainštalovaných programov, Android odmieta normálne fungovať, potom budete potrebovať bezpečný režim. V tomto režime fungujú iba systémové aplikácie a môžete odstrániť program, ktorý spôsobuje problém, a opäť znova spustiť do normálneho režimu.

Ak sa chcete prihlásiť do núdzového režimu Android, musíte vykonať nasledujúce kroky:

  1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí ponuka vypnutia.
    Núdzový režim Android 1
  2. V tomto menu zvoľte “Vypnúť” a podržte prst na nej, kým sa nezobrazí menu zobrazené na obrázku nižšie.
    Bezpečný režim Android 2
  3. Kliknite na tlačidlo “OK” a počkajte na reštartovanie zariadenia.

Núdzový režim Android 3

Po zobrazení plochy sa v ľavom dolnom rohu zobrazí nápis “Núdzový režim”. Vykonajte potrebné zmeny alebo odstráňte rušiace zariadenia programu. Mimochodom, prechod na tento režim pomáha vizuálne vyhodnotiť, ako rýchlo je “holý” systém Android spustený a koľko ho spomaľujú spustitelia, témy, ikony, programy na pozadí a iní používatelia zdrojov, ktoré ste nainštalovali.

Ak sa chcete vrátiť späť, reštartujte zariadenie. Niekedy sú problémy s návratom gadgetu na normálnu prácu a neustále pokračuje v bežnom režime. V takomto prípade vypnite zariadenie, vyberte batériu niekoľko minút a potom načítajte Android.

Dúfame, že informácie v tomto článku vám pomôžu vyriešiť problémy s používaním vášho smartphonu alebo tabletu bez toho, aby ste museli uplatňovať prísnejšie metódy – obnovenie parametrov systému v predvolenom stave alebo blikanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 3