Ako jednoduché a rýchlo vypočítať záujem o myseľ

Nezáleží na tom, či spočítate tip na čašníka alebo stačí, aby ste rýchlo vykonali matematické výpočty, záujem je niečo, čo môže zastaviť aj študenta fyzikov.

Tu je video, ktoré vám povie, ako rýchlo počítať percentá vo vašej mysli.

Všetci si pamätáme na školskej lavici, ako nájsť 10% a 50% počtu. Ak to viete, môžete nájsť iné percentá pomocou jednoduchých manipulácií. Napríklad:

  • Ak chcete nájsť 5%, nájdite 10% a rozdeľte dve.
  • Ak chcete nájsť 15%, nájdite 10% a potom pridajte 5%.
  • Ak chcete nájsť 20%, nájdite 10% a vynásobte dvoma.
  • Ak chcete nájsť 25%, nájdite 50% a rozdeľte dve.
  • Ak chcete nájsť 60%, nájdite 50% a pridajte 10%.
  • Ak chcete nájsť 75%, nájdite 50% a potom pridajte 25% atď.

Ako vidíme, vediac “jednoduchý” záujem, môžete nájsť takmer akékoľvek percento. Tak bezpečne odložte kalkulačku.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + = 10