VectorMagic – fra raster til vektor

Økningen i en liten bitmap fører uunngåelig til tap av kvalitet. I motsetning til rasteren er vektorbildet fri for denne ulempen. For å sikre at brukerne raskt og med minimal tap kan forvandle rasterbilder til vektorgrafikk, opprettet Stanford University en spesiell VectorMagic webtjeneste.

VectorMagic er enkel å bruke – last opp et bilde til serveren (i JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF format), prosessen behandler og gir deg EPS, SVG, PNG format.

Her er den visuelle fordelen ved å bruke VectorMagic:

VectorMagic

Og så kan du lære flere prøver, sammenligne arbeidet med tjenesten med programmene Adobe og Corel.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

78 + = 87