Category: Windows

Station – พื้นที่ทำงานเดียวที่มีแอพพลิเคชันที่จำเป็นทั้งหมด

Station เป็นแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาในการเปิดโปรแกรมและแท็บเบราเซอร์ทุกครั้งที่คุณต้องทำงาน ลงชื่อเข้าใช้บริการด้วยบัญชี Google ของคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ทางด้านซ้ายและทุกเช้าคุณจะสามารถเข้าถึงการคลิกเมาส์ขวาทั้งหมด แอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อได้มากกว่า 300 รายการและมีการเติมรายสัปดาห์ พวกเขาแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เช่น “การเงิน” “การบริหาร”, “การสื่อสาร” และ “เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา” – รวม 16 ส่วน มีทั้งบริการที่เป็นที่นิยมและไม่มากนัก สำหรับตัวฉันเองฉันพบ Google ไดรฟ์, Google Maps, Feedly, Telegram, Discord, Inbox, Todoist และ Trello ซึ่งเกือบทุกอย่างที่ฉันใช้ทุกวัน แอพพลิเคชันทำงานโดยตรงในสภาพแวดล้อมของ Station – นั่นคือทั้งหมดที่มีอยู่ในหน้าต่างเดียว ที่ด้านบนซ้ายคือการค้นหาซึ่งคุณสามารถหาเกือบทุกอย่างในบริการที่เพิ่มเข้ามา ที่มุมล่างซ้ายใต้ไอคอนพิเศษการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อทั้งหมดจะถูกซ่อนอยู่ ในที่เดียวกัน – โหมด “โฟกัส” คุณเลือกช่วงเวลาตั้งแต่ 20 ถึง 24 ชั่วโมงและเริ่มทำงานอย่างหนัก – ในเวลานี้คุณจะไม่ถูกรบกวนด้วยการแจ้งเตือนใด...

Stanica – jeden pracovný priestor so všetkými potrebnými aplikáciami

Stanica je desktopová aplikácia určená na to, aby ste nemuseli otvárať veľa programov a kariet prehliadača vždy, keď potrebujete pracovať. Prihláste sa do služby pomocou svojho účtu Google, pridajte produkty, ktoré používate na ľavej strane, a každé ráno budete mať prístup k všetkým pravým kliknutiam myši. Aplikácie, ktoré môžu...

Stotis – viena darbo vieta su visomis reikalingomis programomis

Stotis yra stalinė programa, skirta išgelbėti jus nuo daugybės programų ir naršyklės skirtukų atidarymo kiekvieną kartą, kai jums reikia dirbti. Prisijunkite prie paslaugos su savo “Google” paskyra, pridėkite produktus, kuriuos naudojate kairėje, ir kiekvieną rytą galėsite pasiekti visus reikiamus pelės paspaudimus. Programos, kurias galima prijungti, yra daugiau nei 300,...

İstasyon – gerekli tüm uygulamaların bulunduğu tek bir çalışma alanı

Station, çalışmanız gereken her zaman çok sayıda program ve tarayıcı sekmesi açmak zorunda kalmanızı önlemek için tasarlanmış bir masaüstü uygulamasıdır. Google Hesabınızla hizmette oturum açın, kullandığınız ürünleri sola ekleyin ve her sabah tüm sağ fare tıklamalarına erişebileceksiniz. Bağlanabilecek uygulamalar, 300’den fazla ve liste haftalık olarak doldurulur. Toplam 16 bölümde...

Station – een enkele werkruimte met alle benodigde applicaties

Station is een bureaubladtoepassing die is ontworpen om te voorkomen dat u telkens wanneer u wilt werken, veel programma’s en browsertabbladen moet openen. Meld u aan bij de service met uw Google-account, voeg de producten toe die u links gebruikt en elke ochtend heeft u toegang tot alle klikken...

ステーション – すべての必要なアプリケーションを備えた単一のワークスペース

Stationは、作業が必要なたびにたくさんのプログラムやブラウザのタブを開く必要がないように設計されたデスクトップアプリケーションです。 Googleアカウントでサービスにログインし、使用している製品を左に追加してください。毎朝、マウスの右クリックにアクセスできます。 接続できるアプリケーションは300以上あり、リストは毎週補充されます。それらは、「ファイナンス」、「管理」、「コミュニケーション」、「開発者向けツール」などのカテゴリに分けられ、合計16のセクションに分かれています。一般的なサービスもありますが、それほど多くはありません。私自身は、Googleドライブ、Googleマップ、Feedly、電報、Discord、Inbox、Todoist、Trelloを見つけました。これは毎日使っているほとんどのものです。 アプリケーションはStation環境で直接実行されます。つまり、それらはすべて1つのウィンドウで利用できます。左上に検索機能があり、追加したサービスのほとんどを検索することができます。 特別なアイコンの下の左下隅には、接続されているすべてのアプリケーションの通知が隠されています。同じ場所 – 「フォーカス」モード。あなたは20分から24時間までの間隔を選択し、懸命に働き始めます – この時点では、どんな通知でも邪魔されません。 StationはWindowsとmacOSで利用できる無料のプログラムです。 ダウンロードステーション→...

Stasjon – et enkelt arbeidsområde med alle nødvendige applikasjoner

Stasjon er et skrivebordsprogram som er designet for å redde deg fra å måtte åpne mange programmer og nettleserfliker hver gang du trenger å jobbe. Logg deg på tjenesten med Google-kontoen din, legg til produktene du bruker til venstre, og hver morgen får du tilgang til alle høyre museklikk....

Station – 필요한 모든 응용 프로그램이있는 단일 작업 공간

Station은 작업해야 할 때마다 많은 프로그램과 브라우저 탭을 열지 않아도되도록 설계된 데스크탑 응용 프로그램입니다. Google 계정으로 서비스에 로그인하고 왼쪽에서 사용하는 제품을 추가하면 매일 모든 마우스 클릭에 액세스 할 수 있습니다. 연결 가능한 응용 프로그램은 300 개가 넘으며 목록은 매주 보충됩니다. 이들은 총 16 개의 섹션에서 “Finance”, “Administration”, “Communications”및 “Tools...